Velkommen til Sogneundervisningen i Århus


Tilmeldingen er åben!

Tilmeldingen til firmelses undervisningen og 1. kommunions undervisningen er nu åben!
Du kan finde information om, hvordan du tilmelder dig her:


Undervisning i troen er en vigtig del af menighedslivet. Undervisning forbereder primært til modtagelsen af sakramenterne, men kan også give mulighed for fordybelse i troen ved andre lejligheder.

  • I vores menighed forbereder vi til barnedåb  – se videre here.
  • Vores små børn får mulighed for at lære om vores kristne tro under Den Gode Hyrdes Katekese – se videre here.
  • Familierne mødes i familiegruppen – here får børnene også mulighed for at lære mere om vores tro. Se datoerne here
  • Dem som skal forberedes til den første kommunion og firmelsen deltager i sogneundervisningen. Se detaljerne here.


Sogneundervisningen i Århus:

Sogneundervisningen i Århus køres af en gruppe dedikerede frivillige, som gerne vil hjælpe børn og unge i deres egen forståelse af kirken og det fællesskab den står for.

Ved et barns dåb påtager dets forældre og faddere sig den vigtige opgave at give den kristne tro videre til deres barn. Det er hele menighedens opgave at støtte familierne i denne opgave, blandt andet gennem den tros-oplæring og det fællesskab, de får del i i Sogneundervisningen.

Firmand holdet

Firmandholdet forberedes de unge firmander til selv at sige ja til Gud, gennem et et-årigt forløb. Her lægges vægt på, at de unge selv får en forståelse af kirken, fællesskabet og det sakramente, de modtager.

Førstekommunions-holdet

Førstekommunions-holdet forbereder børnene (fra 2. klasse) sig til at for første gang at modtage de 2 sakramenter Skriftemålet og Kommunionen.

Den Gode Hyrdes Katekese

Den Gode Hyrdes Katekese underviser efter en særlig metode på mindre hold med max 15 deltagere. Der er hold for de yngre børn (fra 3-8 år) samt et hold, der forbereder børn til førstekommunion (parrallelt med det “almindelige” førstekommunionshold).

Mellemholdet

Mellemholdet er en gruppe for børn, som har været til første kommunion. Det tilbydes både katekesen og forskellige aktiviteter, som vil hjælpe  børn at vokse i troen.

Familiemesse

Den 4. søndag i hver måned har Højmessen klokken 10 særligt fokus på børn, unge og familier. Vi kalder disse messer Familiemesser.

Menigheden tilbyder også mange andre aktiviteter for børn, unge og familier.

Blandt andet Familiegruppe (for familier med små børn), Ministrantklub (for dem after førstkommunion), og den Katolske Ungdoms Klub i Århus (KUK;  for 12+), som er en del af Danmarks Unge Katolikker.

Læs om det hele her på hjemmesiden 🙂