Velkommen til Sogneundervisningen i Århus

Firmelse 2019:
Firmand kalenderen er nu opdateret med Datoer for 2018/2019 sæsonen. Den kan findes her, eller under “Firmand Undervisnign” menuen.
Vær opmærksom på at siden “Program og indhold” ikke er opdateret endnu.


1. Kommunion 2019:

Tilmeldingen til førstekommunions undervisningen åbner i august.

Undervisningen starter lørdag d. 8. september 2018

 


Info-ark med alle datoer mm:    su-info-ark-2018-19

Sogneundervisningen i Århus køres af en gruppe af dedikerede frivillige, som gerne vil hjælpe børn og unge i deres egen forståelse af kirken og det fællesskab den står for.

Vi har hvert år en række forskellige hold, tilbud og events, som går ind under en masse forskellige kategorier.
De to største grupper i sogneundervisningen er firmandholdet og 1. kommunions holdet.

På firmandholdet forberedes de unge firmander til selv at sige ja til gud, gennem et et-årigt forløb. Her lægges vægt på, at de unge selv får en forståelse af kirken, fællesskabet og det sakramente, de modtager.

På 1. kommunions holdet forbereder børnene sig til at modtage Skriftemålet samt den hellige, første Kommunion.

Derudover har vi et mellemhold og den gode hyrdes katekese. Vi arbejder tæt sammen med den Katolske Ungdoms Klub i Århus, som er en del af Danmarks Unge Katolikker.