Velkommen til Sogneundervisningen i Århus

Sogneundervisningen i Århus køres af en gruppe dedikerede frivillige, som gerne vil hjælpe børn og unge i deres egen forståelse af kirken og det fællesskab den står for. 

Ved et barns dåb påtager dets forældre og faddere sig den vigtige opgave at give den kristne tro videre til deres barn. Det er hele menighedens opgave at støtte familierne i denne opgave, blandt andet gennem den tros-oplæring og det fællesskab, de får del i i Sogneundervisningen.

Firmandholdet forberedes de unge firmander til selv at sige ja til Gud, gennem et et-årigt forløb. Her lægges vægt på, at de unge selv får en forståelse af kirken, fællesskabet og det sakramente, de modtager.

Førstekommunions-holdet forbereder børnene (fra 2. klasse) sig til at for første gang at modtage de 2 sakramenter Skriftemålet og Kommunionen.

Den Gode Hyrdes Katekese underviser efter en særlig metode på mindre hold med max 15 deltagere. Der er hold for de yngre børn samt et hold, der forbereder børn til førstekommunion (parrallelt med det “almindelige” førstekommunionshold).

Den 4. søndag i hver måned har Højmessen klokken 10 særligt fokus på børn, unge og familier. Vi kalder disse messer Familiemesser.

Info-ark med alle datoer mm:  su-info-ark-2018-19

Menigheden har også mange andre aktiviteter for børn, unge og familier. Blandt andet Familiegruppe, Ministrantklub og den Katolske Ungdoms Klub i Århus (KUK), som er en del af Danmarks Unge Katolikker.

Læs om det hele her på hjemmesiden 🙂


Førstekommunion og firmelse forår 2020: 

Undervisningen starter lørdag den 7. september 2019.
Man skal følge hele forløbet for at kunne komme til førstekommunion eller firmelse. Sidste frist for tilmelding er 11. oktober 2019.
Efter dette tidspunkt henvises til at vente til næste skoleår.