Velkommen til Sogneundervisningen i Århus


Tilmeldingen er lukket.

Tilmeldingen til firmelses undervisningen og 1. kommunions undervisningen er nu lukket. Denne sæsons sogneundervisning er påbegyndt.


Undervisning i troen er en vigtig del af menighedslivet. Undervisning forbereder primært til modtagelsen af sakramenterne, men kan også give mulighed for fordybelse i troen ved andre lejligheder.

  • I vores menighed forbereder vi til barnedåb  – se videre here.
  • Vores små børn får mulighed for at lære om vores kristne tro under Den Gode Hyrdes Katekese – se videre here.
  • Familierne mødes i familiegruppen – here får børnene også mulighed for at lære mere om vores tro. Se datoerne here
  • Dem som skal forberedes til den første kommunion og firmelsen deltager i sogneundervisningen. Se detaljerne here.


Sogneundervisningen i Århus: