Velkommen til Sogneundervisningen i Århus


Firmelse og Førstekommunion i 2020 er udsat pga. Coronavirus.

Firmelse og Førstekommunion 2020 er desværre foreløbigt aflyst.

Pga. situationen med coronavirus er Firmelse den 2. Maj og Førstekommunion den 25. april foreløbigt aflyst.

Firmelse:
Firmelsen bliver flyttet til efter sommerferien. Den konkrete dato meldes ud, så snart situationen tillader det, og efter konsultation med biskoppen.
Der vil altså ikke finde firmelse sted den 2. Maj 2020.
Firmelsesweekend (27. til 29. marts) og generalprøve (27. april) er også begge aflyst.

Førstekommunion:
Førstekommunionen bliver flyttet til juni eller august, alt efter hvad omstændighederne tillader.
Der kommer en konkret udmelding, så snart det er muligt.

Opdateringer:
Vi opfordrer til, at man følger med på kirkens facebookside, for at få de nyeste opdateringer om, hvordan vores kirke håndterer situationen.
Kirkens facebookside kan findes på:
https://www.facebook.com/Katolskvorfrue

Førstekommunion og firmelse forår 2020:

  • Undervisningen starter lørdag den 7. september 2019.
  • Man skal følge hele forløbet for at kunne komme til førstekommunion eller firmelse.
  • Sidste frist for tilmelding er 11. oktober 2019. Efter dette tidspunkt henvises til at vente til næste skoleår.

Sogneundervisningen i Århus:

Sogneundervisningen i Århus køres af en gruppe dedikerede frivillige, som gerne vil hjælpe børn og unge i deres egen forståelse af kirken og det fællesskab den står for.

Ved et barns dåb påtager dets forældre og faddere sig den vigtige opgave at give den kristne tro videre til deres barn. Det er hele menighedens opgave at støtte familierne i denne opgave, blandt andet gennem den tros-oplæring og det fællesskab, de får del i i Sogneundervisningen.

Firmand holdet

Firmandholdet forberedes de unge firmander til selv at sige ja til Gud, gennem et et-årigt forløb. Her lægges vægt på, at de unge selv får en forståelse af kirken, fællesskabet og det sakramente, de modtager.

Førstekommunions-holdet

Førstekommunions-holdet forbereder børnene (fra 2. klasse) sig til at for første gang at modtage de 2 sakramenter Skriftemålet og Kommunionen.

Den Gode Hyrdes Katekese

Den Gode Hyrdes Katekese underviser efter en særlig metode på mindre hold med max 15 deltagere. Der er hold for de yngre børn (fra 3-8 år) samt et hold, der forbereder børn til førstekommunion (parrallelt med det “almindelige” førstekommunionshold).

Mellemholdet

Mellemholdet er en gruppe for børn, som har været til første kommunion. Det tilbydes både katekesen og forskellige aktiviteter, som vil hjælpe  børn at vokse i troen.

Familiemesse

Den 4. søndag i hver måned har Højmessen klokken 10 særligt fokus på børn, unge og familier. Vi kalder disse messer Familiemesser.

Info-ark med alle datoer mm:  SU-info-ark-2019/20

Menigheden tilbyder også mange andre aktiviteter for børn, unge og familier.

Blandt andet Familiegruppe (for de små mellem 0-9 år), Ministrantklub (for dem after førstkommunion), og den Katolske Ungdoms Klub i Århus (KUK;  for 12+), som er en del af Danmarks Unge Katolikker.

Læs om det hele her på hjemmesiden 🙂