Førstekommunions weekend

I jeres børns forberedelse til førstekommunion indgår en weekend på Øm.

På weekenden deltager vores børn fra Århus Menighed samt børn fra de nærmeste nabo-menigheder, og vi kateketer og andre frivillige fra menighederne er med som ledere.

Der kommer yderligeere information om Førstekommunions Weekenden 21/22 senere.

Førstekommunions Weekend 2021/22

I Deltagerbrevet og programmet kan I få lidt mere indtryk af weekenden – ligesom I kan ved at kigge på billederne her til højre, som er fra tidligere års weekender for førstekommunionsbørn og firmander. I

I dette undervisnings-år ligger weekenden den 25-27. februar 2022.

Herunder kan I se (tryk på link) et deltagerbrev. , hvor I kan se detaljer om hvornår og hvor bussen kører til Øm fredag og kommer hjem igen søndag.

LINK: Forældremøde_Øm_januar2020

LINK: (Weekend – Øm: deltagerbrev_Aarhus_2022) – kommer senere

I programmet indgår blandt andet undervisning om messen og om Fadervor og lidt om Forsoningens Sakramente (skriftemålet). I kan også se programmet for weekenden (tryk på link), så de, der henter og bringer deres børn i løbet af weekenden kan se, hvornår programmet starter og slutter de enkelte dage.

LINK: (Weekend-Øm: program 2020) – kommer senere

Husk at give besked, hvis jeres børn har ønsker til, hvem de vil være på værelse med – og hvis der er andet, det er vigtigt vi ved, så jeres barn får en god weekend.