16. september 2017

Vi hilste på hinanden og talte om, hvad det er, vi skal forberede os på: Førstekommunion, som er i april måned næste år. At vi skal lære især om messen.

Vi var nede i kirken og lærte om “brødets vej i messen”: Hvordan vi kommer ind i en kirke (dypper fingre i vievand og gør korstegn) – ved indgangen lægger hostier/kommunions-brød fra kurv over i guld-skål – under messen ved offertoriet bærer brød og vin op til alteret, og også bærer os selv og alt det vi gerne vil takke Gud for og bede Gud om hjælp til frem – hvordan brødet og vinen på alteret under Eukaristien ændres, så det bliver til Gud selv, der kommer til os på en helt særlig måde – hvordan vi modtager brød og vin under kommunionen, og hvordan overskydende indviede brød opbevares i Tabernaklet, det lille guld-skab i væggen i venstre side af kirken, og hvordan dette betyder at Jesus er tilstede på en helt særlig måde i kirken, og at dette vises ved at det lille røde stearinlys er tændt.

I klasselokalet hørte vi om de faste sange, der bruges i messen, og vi øvede nogle af dem: Kyrie/Herre forbarm dig og Gloria/Ære være Gud.

Efter familiemessen lavede vi navneskilte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s