Førstekommunions-undervisning

Førstekommunion i år er flyttet pga. Covid-19 til d. 4 september 2021

Den Pga. situationen med Corona-virus er førstekommunionen i år flytett fra d. 1. maj til d. 4. september.

Skriftemål og generalprøve bliver anholddt d. 21. august.

Førstekommunions-undervisning

På førstekommunionsholdet forbereder børnene sig til at modtage den første hellige kommunion, som i 2021 bliver den 1. maj. .

Børn fra 2. klasse og opefter kan deltage.

Undervisninger foregår på en række lørdage samt en weekend i februar. Jeres barn skal komme til hele undervisningsforløbet, hvis det skal modtage 1. kommunion.

I løbet af året skal børnene lære at gøre korstegn, sige Fadervor og synge de sange, som vi bruger til førstekommunions-messerne. De lærer også om messen og kommunionen samt om skriftemålet.

Der undervises på dansk og der udleveres undervisningshæfter, som børnene har med hjem imellem undervisnings-gangene.

I opfordres til at tale med jeres børn om det, de lærer og øve sangene med dem.