Førstekommunions-undervisning

Førstekommunions-undervisning

På førstekommunionsholdet forbereder børnene sig til at modtage den første hellige kommunion, som i 2022 bliver den 30. april.

Børn fra 2. klasse og opefter kan deltage.

Undervisninger foregår på en række lørdage samt en weekend i februar. Jeres barn skal komme til hele undervisningsforløbet, hvis det skal modtage 1. kommunion.

I løbet af året skal børnene lære at gøre korstegn, sige Fadervor og synge de sange, som vi bruger til førstekommunions-messerne. De lærer også om messen og kommunionen samt om skriftemålet.

Der undervises på dansk og der udleveres undervisningshæfter, som børnene har med hjem imellem undervisnings-gangene.

I opfordres til at tale med jeres børn om det, de lærer og øve sangene med dem.