Hvad er Den Gode Hyrde Katekese?

KATEKESEN FOR BØRN MELLEM 3 – 9 ÅR

 • Den Gode Hyrde Katekese anvender den pædagogiske tilgang og metode som er udviklet af Maria Montessori.
 • Denne form for katekese støtter barnet i at opdage og få etableret et personligt forhold til Gud.
 • Metoden er sensomotorisk og bruger en bibelsk og liturgisk tilgang, hvor børnene efterhånden genkender messens ritualer, farver og instrumenter.
 • Katekesen foregår i et vedforberedt rum som kalder Atrium.
 • Der er et sted hvor enkelthed, orden, bæn, arbejde og fælleskab findes.
 • Børnene arbejder selvstændigt og med motivation til udvælgelse af det emne som de ønsker at fordybe sig i.
 • Alt i rummet tilpasses til børns alder.
 • Katekesen i Aarhus er begyndt i Oktober 2015.
 • I øjeblikket, er det 15 børn der deltager i katekesen.
 • Katekesen finder sted om lørdagen, ca. en gang om måneden, melllem klokken 10:15 – 12:00.
 • Katekesen finder sted i Skt. Knuds Skoles aneks.
 • Katekesen foregår på dansk.
 • Katekeserne begynder igen i år den 16. September 2017