Kalender for mellemholdet

2019
Lørdag 7.09Katekesen kl. 10-12Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 28.09 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 9.11 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 7.12 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
2020
Lørdag 11.01 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 1.02 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 7. 03 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 04.04 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 02.05 Katekesen kl. 10-12 Skolens anneks, 2. sal
Lørdag 06.06 Katekesen kl. 10-12 Kirken