Materiale

Børnene arbejder med mange forskellige materialer, som ofte er miniaturer af kirke ting (fx alter, tabernakel, messehagel) eller er hjælpemidler til at fortælle de bibelske historier (fx Den Gode Hyrde; Bebudelsen).

Desuden laver vi forskellige kunstprojekter med børn.