Mellemholdet

Mellemholdet er et tilbud om aktiviteter for de børn og unge, der har været til første kommunion men endnu ikke er gamle nok til firmelsesundervisning.