Ministrant Gruppen

En ministrantgruppe er for både pigerne og drengene, som har modtaget den første hellige Kommunion.

Ministranten er præstens assistent under den hellige messe ved alteret.  Ministranten skal bl.a. række præsten brød, vand og vin samt evt. betjene røgelseskarret.

Ministranterne hjælper under messen med stor opmærksomhed, respekt og ærefrygt. Ved at tjene, tager de aktivt del i messen på en sjov og udfordrende måde.

Nødvendige guidelines, oplæring og støtte bliver gjort tilgængelige for at ministranterne er godt forberedte på at deltage i messen.

KONTAKT: hejhongogviktor@gmail.com