Program og indhold

Børn 3-5 år

Dato: d. 7. september

Tema: Velkommen til Atrium. Bibelen.

Dato: d. 28. september

Tema: Et kors. Krucifiks. Korsets tegn.

Dato: d. 9. november

Tema: Liturgisk farver.

Dato: 7. december

Bebudelsen. Advent. Adventskrans. 

Børn 6-7 år

Dato: d. 7. september

Tema: Velkommen til Atrium.

Dato: d. 28. september

Tema: Liturgisk år. Liturgisk kalender.

Dato: d. 9. november

Tema: Alter. Tabernakel.

Dato: d. 7. december

Tema: Visitation. Advent. Adventskrans.

Børn 8-9 år /Førstekommunion hold

Dato: d. 7. september

Tema: Bøn. 
Tema: Fader Vor. 
Tema: Bibelen.

Dato: d. 28. september

Tema: Liturgisk år. Liturgisk kalender. Liturgiske farver. 
Tema:Kirken.

Dato: d. 9. november

Tema: Dåb.
Tema: Messen - Ordets liturgi.

Dato: d. 7. december

1. Tema: En sidste nadver. Messen - Eukaristien.