Program 2021 – 2022

18/09 – 12 years old Jesus lost in the temple. //12 år gammel Jesus i templet.

16/10 – 1st Miralce: Jesus turns water into wine at the wedding in Cana. // 1. mirakel: Jesus forvandler vand til vin ved brylluppet i Cana.

13/11 – Jesus calms a storm on the sea. // Jesus stiller en storm på havet.

18/12 – Jesus birthday Christmas.  // Jesu fødselsdag. Jul.

15/01 – Jesus and Mary Magdalene. // Jesus og Maria Magdalena.

12/02 – Jesus Feeds 5000 people. //Jesus bespiser 5000 mennesker.

19/03 – Jesus heals. // Jesus helbreder.

9/04 – The Holy Week. // Den stille uge.

14/05 – Jesus, Marta, Maia og Lazarus. // Jesus, Marta, Maria og Lazarus.

18/06 – Holy Spirit. God sends us as His disciples. // Hellige Ånd. Gud sender os som sine disciple.