Program og Indhold

Herunder kan I se den samlede plan for undervisningen 2017-18 – hvilke dele af messen vi har talt om, hvad vi har set på i kirken og hvilke sider det svarer til i børnenes arbejdshæfte:

Undervisningsplan for førstekommunions-holdet 2017-18: Undervisningsplan

HUSK OGSÅ FAMILIEMESSE+  den 4. søndag i hver måned – næste gang d. 28.1 kl 10.

 

 

7. oktober 2017

 Vi talte om vores navne, som vi fik i dåben. Hvorfor vores forældre har givet os vores navne, nogle er for eksempel opkaldt efter nogen.                                                                                             I kirken så vi på døbefonten, og snakkede om, hvordan man bliver døbt.                                           Vi øvede os på at lave korstegn ved døbefonten, som til førstekommunions-messen.

 Vi øvede videre på de faste sange (messe-led), som vi bruger i messen:

  • KYRIE Herre, forbarm dig
  • GLORIA Ære være Gud
  • SANCTUS Hellig, hellig
  • AGNUS DEI Guds lam / Kom, o kom, Herre Jesus

Vi fik undervisnings-hæftet ”Indbudt til Herrens bord”, som vi skal have med hver gang.          Vi begyndte at arbejde i hæftet.                                                                                                              Vi fik hæftet med hjem for at gøre de første sider færdige sammen med vores forældre:                Fra starten af hæftet til og med side 9.                                                                                               Hvis vi gerne vil lave mere i hæftet, kan vi lave side 30-37 (om kommunionen).                              Vi kan også lave side 56-59 eller se på sangarket (de faste sange/messeled).

 Hæftet og sang-arket ligger også på hjemmesiden:                                                                  https://suaarhus.dk/info-for-1-kommunion/

 Vi ses igen den 11. november – HUSK FORÆLDREMØDE efter messen (kl 13-14)  🙂

Mvh Betina Bølling

——————————-

16. september 2017

Vi hilste på hinanden og talte om, hvad det er, vi skal forberede os på: Førstekommunion, som er i april måned næste år. At vi skal lære især om messen.

Vi var nede i kirken og lærte om “brødets vej i messen”: Hvordan vi kommer ind i en kirke (dypper fingre i vievand og gør korstegn) – ved indgangen lægger hostier/kommunions-brød fra kurv over i guld-skål – under messen ved offertoriet bærer brød og vin op til alteret, og også bærer os selv og alt det vi gerne vil takke Gud for og bede Gud om hjælp til frem – hvordan brødet og vinen på alteret under Eukaristien ændres, så det bliver til Gud selv, der kommer til os på en helt særlig måde – hvordan vi modtager brød og vin under kommunionen, og hvordan overskydende indviede brød opbevares i Tabernaklet, det lille guld-skab i væggen i venstre side af kirken, og hvordan dette betyder at Jesus er tilstede på en helt særlig måde i kirken, og at dette vises ved at det lille røde stearinlys er tændt.

I klasselokalet hørte vi om de faste sange, der bruges i messen, og vi øvede nogle af dem: Kyrie/Herre forbarm dig og Gloria/Ære være Gud.

Efter familiemessen lavede vi navneskilte.

Vi ses igen den 7. oktober 🙂

Mvh Betina Bølling