Program

En undervisningsgang foregår normalt sådan:

  • Kl.10.00 Vi mødes i Kirken
  • Kl 11.15 Messe, hvor alle er velkomne
  • Kl.12.00 Frokost. Husk madpakke eller penge til frokost.
  • Kl.14 Undervisningen er slut.

Program for firmelsen 20/21

3.10.2020
Tema: Hvad er firmelsen

31.10.2020
Tema: Helgener og kald

21.11.2020
Tema: Messen

12.12.2020
Tema: Katolikker og de andre kristne

16.01.2021
Tema: Næstekærlighed

06.02.2021
Tema: Tro og Videnskab

06.03.2021
Tema: Bibelen
Møde: Forældremøde om Øm-weekenden

20.03.2021
Firmandretræte på Øm

10.04.2021
Spørgepanel.

?.05.2021
Generalprøve for firmelsen.
Ligger før firmelsen.

08.05.2021
Firmelse i Lukaskirken