Program og Indhold

Lørdag den 8. september 2018

Tema: Hvad er firmelsen for noget? (Fokus på Trosbekendelsen)
Forældremøde

Vi siger velkommen til hinanden – og får en introduktion til firmelsen og firmandundervisningen.
Der vil være forældremøde samtidig med undervisningen, forældre er velkomne og der vil blive udleveret materialer.

Underviser: Katie, Tri
Forældremøde: Thomas, Peter, Lukas

Husk at sørge for, at du har en bibel


Lørdag den 6. oktober 2018

Tema: Messen

Vi gennemgår messens ritual ved en ”kommenteret” messe og finder ud af hvilke ting, der er i vores kirkerum, hvad de betyder og hvordan de spiller sammen med messen.

Underviser: Henriette, Kat


9.-11. november 2018 – INTROTUR

Introtur for Firmanderne
Tema: Bibelen
Sted:
Hald Sø Lejren
Gammel Almindvej 6
8800 Viborg

Firmanderne tager sammen med lederne fra KUK på hyttetur, for at lære hinanden at kende. Det vil være en weekend med fællesskab som centrum.
Tag et kig i programmet og deltagerbrevet, så du ved hvad du skal have med!
Spørgsmål kan sendes til KUKAarhus@gmail.com.
Hvis der er noge ti er i tvivl om kan i også ringe til lejrchefen Lukas B. Nordentoft, på 53 63 06 95.

På lejren er der undervisning, og introturen er defor obligatorisk.

Deltagerbrev: Deltagerbrev Introtur 2018
Program: Firmand Introtur 2018 Program

Lejrchef: Lukas
Underviser: Lukas


Lørdag den 8. december 2018

Tema: Bibelen

Vi lærer at finde rundt i vores Bibel og hvordan den er opbygget.

Link til præsentationen om bibelen, som vil blive brugt til undervisningen:
Prezi – Bibelene PDF

Husk at tage din bibel med!

Undervisere: Lukas, Christian
Forældrecafe: Kris


2019


Lørdag den 12. januar 2019

Tema: Næstekærlighed

Vi finder ud af, hvad det betyder at have ansvar for sin næste. Hvem er vores næste?

Underviser: Johannes, Monica, Steffen


Lørdag den 2. februar 2019

Tema: Katolikkerne og de andre kristne

Vi arbejder med, hvad der forskellen på den måde, katolikkerne er kristne på – og den måde de andre kristne er kristne på.

Undervisere: Thomas, Katie


Lørdag 9. marts 2018

Tema: Spørgepanel – Spørgsmål om at være katolik

Lørdag den 10. Marts vil dagen handle om at få svar på de spørgsmål du selv står med. Et panel af underviserne vil være klar til at svare på spørgsmål af alle arter, og der er mulighed for at stille anonyme spørgsmål.

Ansvarlige: Tri, Peter


Onsdag 27. marts 2019 – Forældremøde

Møde kl.19-21 i Menighedssalen

Forældremøde før firmelsen kun for forældre. Firmanderne behøver ikke at komme.

Ansvarlige: Thomas, Johannes, Kristof


Fredag den 5-7. april 2019 – FIRMELSES RETRÆTE

Firmelses Retræte

Afholdes på katolikkernes lejrcenter i Øm ved Skanderborg. Nærmere oplysninger følger.

Temaer: Firmelsens sakramente, gennemgang af og øvelse i ritualet, forberedelse af skriftemål samt skriftemål, fremstilling af ikoner mm. Vi øver desuden alle salmerne til firmelsen.

Deltagelse er obligatorisk.

Lejrchef: Lukas B. Nordentoft
Køkkenchef: Thomas Borup
Undervisere:
Lejrpræst: Kristof


 Mandag den 13. Maj 2019 kl 17:30 – GENERALPRØVE

Generalprøven starter kl 17:30.

Vi mødes i Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads, 8000 Århus C og øver procession og firmelsen igennem.

Alle firmander skal være til stede.

Forældre og faddere er velkomne, men det er ikke nødvendigt, at I er til stede.


Fredag den 17. maj 2019 15:30 – FIRMELSE

Firmanderne skal være ved lukaskirken SENEST 15:30
Messen starter kl 16, og slutter senest kl 18:30.

Før firmelsen mødes alle firmander senest kl 15:30 i “krypten” under Skt. Lukas Kirken. Her hilser biskoppen på firmanderne før firmelsen, og alle firmanderne stilles op i rækkefølge til procession.

Messen begynder kl 16, og varer maks 2,5 timer, alt efter hvor længe ritualet tager.

Der er reserveret 6 pladser til hver firmands familie.

Ledere og undervisere vil være til stede for at guide firmanderne igennem firmelsen.

Firmelsesmessen fejres i Skt. Lukas Kirke.