Program for Firmelsesundervisning

En undervisningsgang foregår normalt sådan:

  • Kl.10.00 Fælles start i Kirken
  • Kl 11:45 Er der frokostpause
  • Kl 12.15 Messe, hvor alle er velkomne
  • Kl.14:00 Undervisningen slutter med en fælles bøn

Husk madpakke!


Program for firmelsen 22/23

03.09.2022
Tema: Hvad er firmelsen?
Ved den første undervisningsgang er der både undervisning og forældremøde.

01.10.2022
Tema:
Økumeni og kirkerne

05.11.2022
Tema:
Biblen

03.12.2022
Tema:
Tro og Videnskab / Messens Lirtugi

07.01.2023
Tema:
Næstekærlighed

04.03.2023
Tema:
Helgener og kald

24.03.2023 – 26.03.2023
Retræte på Øm

03.05.2023/04.05.2023
Generalprøve for firmelsen, dato endnu ikke fastlagt

06.05.2023
Firmelse