Program

En undervisningsgang foregår normalt sådan:

 • Kl.10.00 Vi mødes i Kirken
 • Kl.11.30 Frokostpause (husk madpakke eller penge til frokost)
 • Kl.12.15 Messe, hvor alle er velkomne
 • Kl.13.15 Undervisning i samarbejde med Katolsk Ungdoms Klub Århus, så programmet bliver mere aktivt og med mere fokus på at lære hinanden at kende.
 • Kl.14.45 Vi beder en fælles bøn, og giver de sidste beskeder.
 • Kl.15.00 Undervisningen slutter

Undervisnings dage:

 • 7. september 2019
 • 28. september 2019
 • 9. november 2019
 • 7. december 2019
 • 11. januar 2020
 • 1. februar 2020
 • 7. marts 2020
 • 27-29. marts 2020 retræte på Øm
 • 27. april 2020 – generalprøve
 • 2. Maj 2020 – FIRMELSE

Lørdag den 7. September 2019

Tema: Hvad er firmelsen (Og introduktion til kirkerummet)
Undervisning fra kl 10 til 15.

1. undervisningsgang og forældremøde.

Undervisning: Starter kl 10 i kirken.
Forældremøde: kl 10 i Sognegården.

Undervisere: Katie, Tri, Oskar og Monica
Ansvarlig for forældremøde: Thomas og Johannes


Lørdag den 28. September 2019

Tema: Biblen
Undervisning fra kl 10 til 15.

Vi starter i kirken kl 10.

Undervisere: Tri, Oskar og Monica


Lørdag den 9. November 2019

Tema: Messen
Undervisning fra kl 10 til 15.

Vi starter i kirken kl 10.

Undervisere: Johannes, Peter, Monica


Lørdag den 7. December 2019

Tema: Helgener og Kald
Undervisning fra kl 10 til 15.

Vi starter i kirken kl 10.

Undervisere: Tri, Lukas, Kat og Monica


Lørdag den 11. Januar 2020

Tema: Næstekærlighed
Undervisning fra kl 10 til 15.

Vi starter i kirken kl 10.

Undervisere: Peter, Johannes, Kat, Monica


Lørdag den 1. Februar 2020

Tema: Katolikkerne og de andre kristne
Undervisning fra kl 10 til 15.

Vi starter i kirken kl 10.

Undervisere: Thomas, Tri og Monica


Lørdag den 7. Marts 2020

Tema: Opsamling og spørgepanel
Undervisning fra kl 10 til 15.

Vi starter i kirken kl 10.

Undervisere: Tri, Lukas, Johannes og Monica


Fredag den 27. Marts til Søndag den 29. Marts 2020 – Firmand Retræte

Fredag den 27. Marts tager vi afsted på lejr. Vi kommer hjem søndag den 29. Marts.

Lejrsted: Ømborgen, Lindholmvej 11-13, 8680 Ry (www.oemborgen.dk)

Ledere: Thomas, Kat og Monica


Mandag den 27. april 2020 – generalprøve før FIRMELSE

Skt. Lukas Kirke, kl. 17.15-19.15


Lørdag den 2. maj 2020 kl. 15:00 – FIRMELSE

 • Firmelsesmessen fejres i Skt. Lukas Kirke.
 • Messen begynder kl 15, og varer maks 2,5 timer, alt efter hvor længe ritualet tager.
 • Der er reserveret 6 pladser til hver firmands familie.
 • Ledere og undervisere vil være til stede for at guide firmanderne igennem firmelsen.

Undervisere til stede: Thomas, Tri, Monica