Program 2021 – 2022

2/10 – Velkommen. Intro. Hvem er jeg? Gud skabte mig speciel. / Welcome. God created me special.

30/10 – Dåben/ Baptism

20/11 – Skriftemålet/ Reconciliation (confession)

11/12 – Eukaristien (+ mulighed for skriftemål) / Eucharist (+ possibility for confession)

8/01 – Firmelsen / Confirmation

5/02 – Ordinationen/Ordination (priesthood)

5/03 – Ægteskabet / Marriage

23/04 – De syges salvelse/Anointing of the sick

28/05 – Opsummering – sakramenter. Helligånden / Summary – sacraments. Holy Spirit

04/06 – Børnemesse / Children mass