Tilmelding og Pris – Førstekommunion

Undervisningen følger skoleåret, med opstart d. 7. september kl. 10 i kirken. Forældremøde afholdes på samme dag kl. 13.  

Børnene skal følge hele forløbet for at kunne komme til førstekommunion.

Børn, der ikke er startet senest d. 11. oktober, henvises derfor til at vente til næste skoleår.

Nedenstående tilmeldings-blanket skal udfyldes og sendes til den katolske kirkes sognekontor ved at trykke på SUBMIT nederst på siden.

Felter markeret med (required) skal udfyldes for at blanketten kan afsendes. (Hvis der ikke er noget at skrive, så skriv f.eks. X).

Hvis der er problemer med at udfylde tilmeldingen, så kontakt Sognesekretær  Georg Christian Ivanov fra menighedens kontor på: kontor@katolsk-aarhus.dk / 8730 7040 (kontortid: mandag-fredag kl. 17-20). Eller send en mail med oplysningerne til kateket Ela Orlowska på:  ela.orlowska@gmail.com

Førstekommunions-undervisningen koster 850 kr (skole-året 2019/20). Beløbet dækker udgifter til undervisningsmaterialer, Øm-weekend, DUK-medlemsskab 2019+2020 samt adgang til fotos fra førstekommunionen.

Søskenderabat: hvis I har mere end et barn til førstekommunion undervisning, betaler i 100 kr mindre for andet barn.

De 850 kr. sættes ind på sogneundervisningens konto:

Reg.nr: 7110
Kontonr: 1946 854

Angiv barnets navn og efternavn + fødselsdato + ”1.kom”

Tilmelding er først accepteret, når både den elektroniske tilmeldings-blanket er indsendt og beløbet overført til sogneundervisningens konto.