Tilmelding og Pris – Førstekommunion

TILMELDING TIL SKOLEÅR 2019/2020 ER LUKKET

Undervisningen, som forbereder børn til den første kommunion i april 2020, er begyndt d. 7. september 2019. Da børnene skal følge hele forløbet for at kunne komme til den første kommunion, dem der endnu ikke er tilmeldt, henvises derfor til at vente til skoleår 2020/2021.


TILMELDING 2020/2021 

På førstekommunionsholdet forbereder børnene sig til at modtage den første hellige kommunion.

Undervisningen følger skoleåret, med opstart i september 2020 og den første kommunion i foråret 2021.

Undervisningen foregår på dansk.

Undervisninger foregår  på en række lørdage samt en weekend i februar

Børn fra 2. klasse og opefter kan deltage.

Børn fra vores sogn har første prioritet til at deltage i undervisningen.

Nedenstående tilmeldings-blanket skal udfyldes og sendes til den katolske kirkes sognekontor ved at trykke på SUBMIT nederst på siden.

Felter markeret med (required) skal udfyldes for at blanketten kan afsendes. (Hvis der ikke er noget at skrive, så skriv f.eks. X).

Hvis der er problemer med at udfylde tilmeldingen, så kontakt Sognesekretær  Georg Christian Ivanov fra menighedens kontor på: kontor@katolsk-aarhus.dk / 8730 7040 (kontortid: mandag-torsdag kl. 17-19). Eller send en mail med oplysningerne til kateket Ela Orlowska på:  ela.orlowska@gmail.com

Førstekommunions-undervisningen koster 850 kr (skole-året 2020/21). Beløbet dækker udgifter til undervisningsmaterialer, Øm-weekend, DUK-medlemsskab 2020+2021 samt adgang til fotos fra førstekommunionen.

Søskenderabat: hvis I har mere end et barn til førstekommunion undervisning, betaler i 100 kr mindre for andet barn.

De 850 kr. sættes ind på sogneundervisningens konto:

Reg.nr: 7110
Kontonr: 1946 854

Angiv barnets navn og efternavn + fødselsdato + ”1.kom”

Tilmelding er først accepteret, når både den elektroniske tilmeldings-blanket er indsendt og beløbet overført til sogneundervisningens konto.