Undervisere og Ledere

Vi er en gruppe ulønnede, frivillige medlemmer af menigheden i den Katolske Kirke i Aarhus, der står for sogneundervisning, forberedelse af firmanderne og KUK:

Henriette Clausen (koordinator) – henrietteclausen@gmail.com
Thomas Borup – borup.powell@hotmail.com
Katie Powell – borup.powell@hotmail.com
Johannes Nordentoft – j.nordentoft@adr.dk
Peter Reiter – reiterseibaek@gmail.com
Tri Nguyen– chishiki1997@gmail.com
KUK lederne – KUKAarhus@gmail.com
Pater Krzysztof (Kris) Augustyniak er tilknyttet som præst i sogneundervisningen:
Krzysztof (Kris) Augustyniak – kaugustynsj@gmail.com
Georg ?? er tilknyttet som sognesekretær for sogneundervisningen:
kontor@katolsk-aarhus.dk / 8730 7040 (telefontid: man-ons, fre kl. 10-13 og tors kl.15-18)

Hvis firmander eller forældre har spørgsmål vedr. firmandundervisningen i løbet af året, så kontakt Henriette Clausen. Hvis det drejer sig om tilmelding, betaling eller administrative spørgsmål, så tag kontakt til menighedens kontor.

Med venlige hilsner
Firmandunderviserne og KUK-lederne