Undervisere på mellemholdet

Kateket: Joseph Okika

tel: 50 33 03 84

email: joseph.okika@gmail.com

Ansvarlig: Ela Orlowska

tel. 20 52 11 99; email

ela.orlowska@gmail.com