Undervisere

Sogneundervisningens undervisere er alle frivillige fra menigheden.

Disse undervisere står for Førstekommunions-undervisningen i 2019/20:
NAVN: TELEFON NR.: EMAIL:
Ela Orlowska (ansvarlig for undervisning + Den Gode Hydre hold) 20521199 ela.orlowska@gmail.com
Betina Bølling 26630928 betina@dadlnet.dk
Henrik Sørensen
Maria Shannel