Undervisere

Sogneundervisningens undervisere er alle frivillige fra mennigheden.

Disse undervisere står for Førstekommunions-undervisningen i 2018-19:
NAVN: TELEFON NR.: EMAIL:
Betina Bølling 26630928 betina@dadlnet.dk
Krystyna Sørensen
Marilyn Grandt Zwicky