Vigtig Info (Firmander)

Firmelsen den 2. Maj 2020 er foreløbigt aflyst pga. Coronavirus.

Firmelsen bliver flyttet til efter sommerferien. Den konkrete dato meldes ud, så snart situationen tillader det, og efter konsultation med biskoppen.
Der vil altså ikke finde firmelse sted den 2. Maj 2020.
Firmelsesweekend (27. til 29. marts) og generalprøve (27. april) er også begge aflyst

Opdateringer:
Vi opfordrer til, at man følger med på kirkens facebookside, for at få de nyeste opdateringer om, hvordan vores kirke håndterer situationen.
Kirkens facebookside kan findes på:
https://www.facebook.com/Katolskvorfrue

Vigtig information

Her følger en masse informationer, som det er vigtigt, at både firmander og forældre læser – og gemmer

  • Undervisningen starter lørdag den 7. september 2019.
  • Man skal følge hele forløbet for at kunne komme til firmelse.
  • Sidste frist for tilmelding er 11. oktober 2019. Efter dette tidspunkt henvises til at vente til næste skoleår.

Mødepligt og afbud

Det er obligatorisk at møde op til alle undervisnings-gange. Hvis man ikke kan komme til en undervisnings-gang, skal man skrive i god tid til koordinatoren.

Firmelsen er et sakramente, der er lige så vigtigt som dåben, ægteskabet eller præstevielsen. Derfor er det vigtigt, at både firmander og familien bakker op om forberedelsen. Firmanderne skal møde op til undervisning, KUK og retræte.

I bedes derfor som familie sørge for, at firmanderne har fri til hele undervisningen på alle undervisningsdage og på Øm-turen, og at I som forældre taler med jeres børn om, at idræts-stævner, familiebesøg og andre fritidsaktiviteter må nedprioriteres, mens firmelsen forberedes. Forældrene skal melde afbud i god tid til Koordinatoren for undervisningen.

Messe og materialer

Firmanden skal medbringe sin mappe og bibel til hver undervisningsgang.

Biblen kan købes i katolsk infobutik ved siden af kirken eller i en boghandel (den skal indeholde både Det gamle og Det nye Testamente og være 1992-udgaven).
Det er godt for firmanden at have sin egen personlige Bibel også til brug efter firmelsen.

Vi opfordrer firmander og forældre til at gå til messe mellem sogneundervisningsgangene, da det hjælper de unge til at blive bekendt med denne vigtige del af vores tro.

Katolsk Ungdoms Klub (KUK) og Danmarks Unge Katolikker (DUK)

For at give firmanderne bedre muligheder for at lære hinanden at kende og bygge et katolsk venne-netværk op, er der Firmandklub som en del af undervisningen efter messen.
Målet er at lægge mere teamaktivitet og udfordringer ind i undervisningen, så eftermiddagene bliver mindre stillesiddende, og så firmandholdet bliver rystet godt sammen.

Firmandklubben er en del af Katolsk Ungdoms Klub, og kan kontaktes på: kukaarhus@gmail.com.

Som led i firmandforberedelsen skal firmanderne være medlem af Danmarks Unge Katolikker – DUK (www.duk.dk).

Tilmelding og pris

Tilmelding til firmandundervisningen foregår digitalt via dette link:

https://suaarhusweb.wordpress.com/tilmelding-og-pris/

Denne tilmelding skal udfyldes hurtigst muligt efter undervisningens start og en kopi eller et foto af firmandens dåbsattest sendes som mail til kontoret.
Hvis der er problemer med at udfylde tilmeldingen, så kontakt Marcin Skjøth-Jarecki fra menighedens kontor på: kontor@katolsk-aarhus.dk / 8730 7040 (telefontid: man-ons, fre kl. 10-13 og tors kl.15-18).
Firmandundervisningen koster 375 kr. Dette beløb dækker 200 kr. for undervisningen (materialer og forplejning), 75 kr. for medlemskab af DUK i undervisningsåret (obligatorisk). Herudover 100 kr. for de fotos, der bliver taget til firmelsesmessen og som hver firmand efterfølgende får digitale udgaver af.
De 375 kr. sættes ind på sogneundervisningens konto:

Reg.nr: 7110
Kontonr: 1946 854
Angiv: Firmandens fulde navn og CPR nummer

Af øvrige udgifter skal påregnes flg.

• Udgift til bibel ca. 250 kr.

• Udgift til firmelsesretræte 300 kr.

Hvis det kniber med økonomien, så kontakt sognekontoret på tlf. 8730 7040 om økonomisk støtte.

De hjælper gerne.